Gilde St Sebastiaan en Barbara Moergestel

Anno 1433

Anno 1433

Met dat ick leevend was, en voor die daar leeven,

Doot sijnde draag ick, die het leeven is gegeeven.

Ja, ick loop vertigh voirt, al ben ick sonder voet.

Van die het leeven heeft en nogh ick swijgen moet.

- Een schip –
(Raadsel oude kaart)

 

Agenda

 

Gilde Sint-Sebastiaan en Barbara  Moergestel
De twee patroonheiligen van dit gilde vinden hun oorsprong in een eerdere afsplitsing. Het gilde Sint-Sebastiaan bracht een groep voort die de voorkeur gaf aan schieten met het geweer boven de handboog. Deze groep splitste zich af onder de naam van de patroonheilige Sint-Agnes. In het begin van de jaren ’30 van de vorige eeuw ontstond er een afsplitsing in een nieuw gilde, te weten Sint-Barbara, welk gilde een voortzetting vormde van voornoemd gilde Sint-Agnes. In 1954 werden de meningsverschillen bijgelegd en dankzij de grote inspanningen van Jantje van Elderen (overleden op 04-12-1994) heeft een hereniging plaatsgevonden, welke resulteerde in de nieuwe naam: gilde Sint-Sebastiaan en Barbara.

Meer

Hoofdman
Gert van Elderen

Keizer 
Frans van der Sande

Koning
Marco van Elderen